GENERALFORSAMLINGER

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Se i øvrigt vedtægternes § 4.

Referat fra ordinær generalforsamling 26. marts 2023 findes her 2023 Generealforsamling Gilleleje Tennis Klub.pdf

Referater af generalforsamlingerne fra 2011 og frem kan findes i maj/juni-nummeret af BreakPoint.

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894