Nyheder Velkommen til vores nye hjemmeside

Generalforsamlinger & Frivillige

Generalforsamlinger

 

Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling i marts måned. Generalforsamlingen har til formål at evaluere det foregående år samt diskutere fremtidig drift af Gilleleje Tennisklub. Læs mere om generalforsamlingen under vedtægterne §4. 

Tryk på linket forneden for, at læse opsummering på generalforsamling fra april 2023:

 2023 Generealforsamling Gilleleje Tennis Klub.pd

Generalforsamlinger 2024

Tryk på linket nedenfor for at læse refererat af generalforsamling 2024 

Generalforsamlinger 2025

Frivilligt engagement

En klub som Gilleleje Tennis Klub kan ikke fungere uden frivillig arbejdskraft. Klubben har ingen ansatte personer (bortset fra bogholderen), og hverken bestyrelse eller udvalg får løn for deres arbejde. De kan i øvrigt heller ikke klare alt arbejdet i klubben.

Så det er helt nødvendigt, at et antal af klubbens medlemmer jævnligt stiller op og er behjælpelige med afvikling af forskellige ting.
Det kan fx være forårsklargøringen, nedtagning af banerne om efteråret, klubfesten og sommerens spiseaftner. Der kan også være brug for hjælp til turneringer og ved venskabskampe.

 

Klubben sætter stor pris på de frivilliges arbejde, og en gang om året – om efteråret – holdes en såkaldt ‘knoklemiddag’, hvor de frivillige takkes for deres indsats i det forløbne år.