Nyheder Velkommen til vores nye hjemmeside

Spillerlicens

DSC_0187

Spillerlicens tegnes gennem tennisklubben – hvert år i april sørger klubben efter spillerens anmodning til juniorudvalgsformanden senest 15. april for at få fornyet spillernes licenser.

Prisen for licens fastsættes hvert år af DTF.

U 8 og 10: 150 kr.
U 12 og 14: 300 kr.
U 16 og 18: 475 kr.

Licensen er helårlig med ophør førstkommende 30. april og opkræves gennem klubberne. Gilleleje Tennis Klub betaler licensen.

Licensspillerne får registreret resultater i de pointgivende turneringer, såvel udenlandske som danske, som vedkommende deltager i.

Licens tegnes gennem klubben ved den årlige licensfornyelse i april. Ønsker en spiller for første gang at tegne licens, udfylder spilleren en licensansøgningsblanket og indsender den til DTF, hvorefter DTF udsender en faktura til klubben, Ansøgningen skal inden indsendelsen være underskrevet af klubbens juniorudvalgsformand og af spilleren. Er spilleren under 18 år underskriver en forælder.

Gilleleje Tennis Klub har bl.a. for at styrke den enkelte juniorspillers muligheder valgt at betale ovenstående gebyr for licens. Klubben forventer at spillere med licens så vidt muligt er aktive i licensturneringer gennem hele sæsonen. Klubben yder et tilskud på halvdelen af turneringsgebyret.

Ønsker du yderligere information omkring at være licens-/turneringsspiller, klik på linket her: https://tennis.dk/spiller/licens-og-klubskifte/