KONTINGENT


Det årlige kontingent er for

Seniorer:   Kr. 1200

Juniorer:    Kr. 375

18-24 år:   Kr. 375

Passive:    Kr. 100


Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling og betales inden standerhejsning (åbning af udendørssæsonen) gerne i slutningen af april måned. Kontingentet dækker indtil standerhejsningen det efterfølgende år, uanset hvornår på året der betales. Der gives ikke rabat såfremt man betaler senere på året.


INDMELDELSE


Indmeldelse i Gilleleje Tennis Klub sker ved at oprette en profil og derefter betale kontingentet på 'Banebooking'.

Du gør således:

Opret profil
1. Klik på 'Banebooking' i den blå bjælke.
2. Klik på 'Opret profil'.
3. Udfyld alt i skemaet, navn, adresse, hjemkommune, telefon, alder, køn og e-mail samt brugernavn og password.
    Password skal være på mindst 7 tal/bogstaver. Sæt flueben ved 'Opret samtykkeerklæring'.
    Klik derefter nederst på 'Opret profil' (grøn bjælke). (Familiemedlemskab er ikke aktuelt i Gilleleje Tennis Klub).

Betaling
4. Klik på banebooking i den blå bjælke. Derefter øverst til højre på 'Betal her'.
5. Der kommer så et skema med de forskellige betalingskategorier. Du mærker den kategori, du vil betale, fx juniorer og kr. 375,
    og klikker på 'Betal' nederst til højre i skemaet (grøn bjælke).

Træning (for juniorer)
Klik på 'Tilmelding' på den blå bjælke og vælg den træning, du vil tilmelde dig, ved at klikke på 'Tilmeld - læs mere'.


ÅRLIG KONTINGENTBETALING
Følg punkterne 4 til 6 ovenfor.

HJÆLP
Hvis du har brug for hjælp vedr. oprettelse af profil, indmeldelse eller kontingent,
så kontakt kasserer Leif Ammitsbøl, tlf. 2970 4282, kasserer.gillelejetennis@gmail.com.

 

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894