INDENDØRS BANE

Gilleleje Tennis Klubs hal ligger på adressen Idrætsvej 2. Den rummer én bane.
Hallen er åben for spil i perioden 1. september-30. april. Lukket om sommeren.

Belægningen vinter 2021-2022 kan ses her
Pris for leje af indendørs bane i hele vintersæsonen er for medlemmer:
A-timer kr. 3.200 og B-timer kr. 1.600 pr. time.

A-timer er hverdage kl. 17-22 og weekends kl. 8-20. B-timer er hverdage kl. 8-17 og kl. 22-23 samt weekends kl. 20-23.

Ved fast spil i hallen er medlemskab er krav. En gæst kan undtagelsesvist medtages ved betaling af kr. 50 på klubbens konto. 
OBS at den samme person højst må spille med som gæst to gange i løbet af en sæson.

Ledige enkelttimer kan lejes af såvel medlemmer som ikke-medlemmer ved henvendelse til
klubbens kasserer, Leif Ammitsbøl, på tlf. 2970 4282 eller kasserer.gillelejetennis@gmail.com.

Pris kr. 200 pr. time

Retningslinjer for den årlige fordeling af banetimer kan ses her
Haltider 2022-23 oversigt pr. 04.11.2022 (3).pdf

Haltider 2022-23 oversigt pr. 04.11.2022.xlsx

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894