FRIVILLIGHED

En klub som Gilleleje Tennis Klub kan ikke fungere uden frivillig arbejdskraft. Klubben har ingen ansatte personer (bortset fra bogholderen), og hverken bestyrelse eller udvalg får løn for deres arbejde. De kan i øvrigt heller ikke klare alt arbejdet i klubben.

Så det er helt nødvendigt, at et antal af klubbens medlemmer jævnligt stiller op og er behjælpelige med afvikling af forskellige ting.
Det kan fx være forårsklargøringen, nedtagning af banerne om efteråret, klubfesten og sommerens spiseaftner. Der kan også være brug for hjælp til turneringer og ved venskabskampe.

Heldigvis er der mange, der på forskellig vis er med i arbejdet i klubben, enten ved afgrænsede opgaver eller i længere perioder. 
Pr. okt. 2021 har vi tre frivilliggrupper.

Banegruppen: Hasse Bohn, tovholder. Jens Clausen, Mick Lysø, Peter Langkjær, Johnny Ditlevsen, Morten Jørgensen, Claus Brügmann, Mark Hjortkilde, Jens Elbo Larsen, Ditlev Presson,
Carsten Holm, Mogens Barfoed, Frank Kjølhede, Susanne Kjølhede, Lis Garhøj, Jens Torben Nielsen, Finn Westh, John Galvin, Birthe Barfoed, Anders Hjorth.

Eventgruppen: Karin Van Doorn, Annette Bohn, Vilhelm Schultz, Louise Lichtenberg, Torben Nielsen.

Handymangruppen: Peter Keller, Theo Van Doorn.

Især til de to sidste grupper er flere medlemmer velkomne.

Klubben sætter stor pris på de frivilliges arbejde, og en gang om året - om efteråret - holdes en såkaldt 'knoklemiddag', hvor de frivillige takkes for deres indsats i det forløbne år.

Nedenfor følger en række vejledninger til klubbens frivillige.
 
Vejledning vedr. standerhejsning
Vejledning vedr. udgivelse af BreakPoint


Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894