Bestyrelsesformand
Frank Terp Kjølhede
Præsentation
Formand, valgt 2018.
Juniorudvalgsformand.
email: formand.gillelejetennis@gmail.com
Se hele beskrivelsen
næstformand
Hasse Bohn
Præsentation
23986231
Næstformand
naestformand.gillelejetennis@gmail.com
kontakt 23986231
 
Baner 
Se hele beskrivelsen
Web
Jens Elbo Larsen
Præsentation
Bestyrelsesmedlem valgt i 2022.
Kommunikation, hjemmeside m.v. 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Leif Ammitsbøl
Præsentation
29704282
Kasserer siden 2012.
Tidligere formand 1992-1997.
Vejleder vedr. indmelding, kontingentbetaling og banebooking
 E-mail: kasserer.gillelejetennis@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Carsten Holm
Præsentation
Hal
Nøgler og nøglebrikker til hal 
Se hele beskrivelsen
Jens Elbo Larsen
Præsentation
Bestyrelsesmedlem valgt i 2022.
Kommunikation, hjemmeside m.v. 
Se hele beskrivelsen
Susanne van Deurs
Præsentation
41440921
Medlem af bestyrelsen siden 2012. Webmaster. Redaktør af BreakPoint.
Se hele beskrivelsen
Lis Majken Rosenberg
Præsentation
Klubhus

Nye medlemmer

Se hele beskrivelsen
Mogens Barfoed
Præsentation
 Fundraising m.m.
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsessuppleant
Eva Gabe
Præsentation
+45 53543008
Valgt i 2022
Se hele beskrivelsen
Eva Lausen
Præsentation
Se hele beskrivelsen

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894