SPISEAFTNER

I efterhånden mange år har det i sommersæsonen været en tradition med nogle hyggelige fælles spiseaftner på terrassen eller - hvis vejret er køligt -inde i klubhuset. Disse aftner er noget af et tilløbsstykke, så i reglen har man måttet begrænse antallet til maksimalt 50 deltagere.

Sommeren 2019 har vi spiseaftner den (endnu ikke besluttet). Der kommer opslag på opslagstavlen ca. 14 dage før.


* * * 
 
I de senere år har der været spiseaftner i henholdsvis juni, juli og august.
Prisen ligger omkring kr. 95. Drikkevarer kan købes til klubbens venlige priser, eller man kan selv medbringe.

Det er 3-4 medlemmer, der slår sig sammen om at lave maden og sørge for borddækning og oprydning. Desværre er det lidt Tordenskjolds soldater, der står for det, så det vil være dejligt med nye kræfter ind imellem. Henvendelse kan ske til bestyrelsen.

Annoncering af spiseaftnerne sker i BreakPoint, på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset, hvor man tilmelder sig inden en angivet frist.

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 5014 2982

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894