GENERALFORSAMLINGER

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Se i øvrigt vedtægternes § 4.

Referater af generalforsamlingerne fra 2011 og frem kan findes i maj-nummeret af BreakPoint.

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 5011 5153

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894