INDENDØRS BANE

Gilleleje Tennis Klubs hal ligger på adressen Idrætsvej 2. Den rummer én bane.
Hallen er åben for spil i perioden 1. september-30. april. Lukket om sommeren.


Pris for leje af indendørs bane i hele vintersæsonen er for medlemmer:
A-timer kr. 3.200 og B-timer kr. 1.600 pr. time.

A-timer er hverdage kl. 17-22 og weekends kl. 8-20. B-timer er hverdage kl. 8-17 og kl. 22-23 samt weekends kl. 20-23.

Belægningen vinter 2020-2021 kan ses her.

Ledige timer kan lejes af såvel medlemmer som ikke-medlemmer ved henvendelse til
klubbens kasserer, Leif Ammitsbøl, på tlf. 2970 4282 eller kasserer.gillelejetennis@gmail.com.

Pris kr. 150 pr. time

Retningslinjer for fordeling af banetimer kan ses her

Nyheder

Gilleleje Tennis Klub

Østre Allé 30

3250 Gilleleje

E-mail:

formand.gillelejetennis@gmail.com

MobilePay 616 813

Bankkonto reg. 6490 konto 2021894